วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

เพลง นับ1234

นับหนึ่งเป็นกบกระโดด
นับสองว่ายน้ำเหมือนปลา
นับสามวิ่งควบเหมือนม้า
นับสี่บินเหมือนผีเสื้อ

วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552

จระเข้สอนน้อง

ณ แม่น้ำแห่งหนึ่งได้มีครอบครัวจระเข้อาศัยอยู่ ครอบครัวของจระเข้ตอนนี้มีอยู่ 4 ตัว มีพ่อ แม่และลูกชายอีก 2 ตัว แต่ในขณะนี้พวกเขากำลังจะมีสมาชิกเพิ่มอีก 1 ตัว เมื่อถึงวันที่แม่จระเข้ออกไข่ออกมา 1 ฟอง ทั้งพ่อ แม่และพี่ชาย 2 ตัวคอยมองไข่ใบนี้ว่าจระเข้ที่จะฟักออกมานั้นจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง และแล้วจระเข้ที่ฟักออกมาจากไข่ก็เป็นลูกสาวและน้องสาวที่น่ารัก นับวันน้องสาวตัวนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอายุได้ 2 ขวบน้องสาวมักจะสนิทกับพี่ชายคนกลางมากกว่าพี่ชายคนโตจึงชอบมาเล่นและซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่อยากรู้เสมอ และพี่ชายก็ชอบสอนน้องให้นับจำนวน 1-10 นอกจากจะนับนิ้วมือแล้ว ยังหาสิ่งของรอบตัวมาให้น้องนับจำนวนอีกด้วย เช่น หยิบแอปเปิ้ลมา5 ลูก ก็จะให้น้องนับว่ามีกี่ลูกน้องก็เริ่มนับ 1 2 3 4 5 น้องก็บอกพี่ว่าแอปเปิ้ลมี 5 ลูกค่ะ แล้วกีต้าร์ล่ะมีกี่สายก็ให้น้องนับ 1 2 3 4 5 6 กีต้าร์มี 6 สายค่ะ เก่งมาก ต้องอย่างนี้สิน้องสาวของพี่ อ่ะพี่ให้รางวัล และพี่ก็หยิบอมยิ้มมาให้น้อง 2 อัน ก่อนจะให้ได้ให้น้องนับจำนวนก่อนว่ามีอมยิ้มกี่อัน น้องนับและขอบคุณพี่ชายทั้ง 2 ตัวก็นั่งกินอมยิ้มและหัวเราะชอบใจ พ่อแม่และพี่ชายคนโตเห็นจึงภุมิใจในตัวของลูกชายและลูกสาวมาก จึงเดินเข้ามากอดลูกทั้ง 3 ตัวและพูดว่า พ่อแม่ภูมิใจและดีใจที่ลูกรักกัน รู้จักหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กัน พูดจบพ่อก็ชวนลูกทั้ง 3 ตัวไปกินอาหารเย็นด้วยท่าทางที่มีความสุขมาก

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เกมคณิตศาสตร์(Take Ten)

เกมนี้จะเป็นเกมที่เกี่ยวกับการบวกเลขให้ได้ผลลัพธ์ เท่ากับ 10 จะใช้ตัวเลขตั้งแต่ 0-9
โดยจะมีแผ่นเกมเป็นตารางสี่เหลี่ยม เด็กสามารถนำแผ่นตัวเลขมาบวกกันบนแผ่นเกมให้ได้ 10
โดยเด็กสามารถนำแผ่นตัวเลขมาบวกกันได้ทั้ง แนวตั้ง แนวนอน และแนวเฉียง

บทความคณิตศาสตร์

การคิดเลขในใจเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นและมีประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์

การคิดเลขในใจ (Mental Math หรือ Figuring in You head) นั้นเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็น และมีประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์ การฝึกคิดเลขในใจนั้นควรฝึกทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา แล้วก็จะช่วยส่งผลต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา และหากนักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจในระดับมัธยมศึกษาแล้วก็จะช่วยส่งผลต่อการเรียนชั้นระดับอุดมศึกษาเช่นกันอย่างแน่นอน

การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดเลขในใจนั้น ควรจัดผสมผสานไปในกระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์การคิดเลขในใจเป็นการคิดเลขที่ไม่ใช้เครื่องช่วย เช่น กระดาษ ดินสอ เครื่องคิดเลข เป็นการฝึกคิดเลขในหัว Jack A. Hope, Larry leutzinger,Barbara J.Reys และ Robert E.Reys เชื่อว่า การคิดเลขในใจจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ดังนี้
การคิดเลขในใจจะช่วยให้นักเรียนแก่ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น (Calculation in your head is a practical life skill) โจทย์ปัญหาการคิดคำนวณในชีวิตประจำวันหลายต่อหลายแบบนั้นสามารถหาคำตอบได้โดยการคิดในใจ เพราะในความเป็นจริงขณะที่เราพบปัญหา เราอาจจะต้องการทราบคำตอบเดี๋ยวนั้นเลย การคิดหาคำตอบต้องทำในหัว ไม่ใช้กระดาษ คินสอหรือเครื่องคิดเลขยกตัวอย่าง เช่น ขณะที่เรากำลังออกเดินทางจากสนามบินแห่งหนึ่ง departure board ระบุว่า Flight ที่เราจะออกเดินทางคือ 15.35 น. เรามองดูนาฬิกาว่าขณะนั้นเป็นเวลา 14.49 น. ถามว่ามีเวลาเหลือเท่าไร ? เรามีเวลาเหลือพอที่จะหาอะไรทานไหม ? ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องคิดคำนวณในใจเลยซึ่งถ้าเราฝึกทักษะคิดเลขในใจมาประจำก็จะช่วยให้เราแก้ปัญหาดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

การฝึกคิดเลขในใจจะช่วยให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น (Skill at mental math can make written computaion easier or quicker) เช่นในการหาคำตอบของ 1,000 x 945 นักเรียนบางคนอาจเขียนแสดงการหาคำตอบดังนี้

ในขณะที่นักเรียนซึ่งฝึกคิดลขในใจมาเป็นประจำสามารถหาคำตอบได้ในหัวข้อแล้ว และลดขั้นตอนการเขียนแสดงวธีทำเหลือแค่บรรทัดเดียวคือ 1,000 x 945 = 945,000 เช่นเดียวกับการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้

นักเรียนสามารถคิดในใจได้คำตอบ ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วโดยบวกจำนวนสองจำนวนที่ครบสิบก่อนแล้วจึงบวกกับจำนวนที่เหลือ (10 +10+ 10+ 2 = 32) ในขณะที่นักเรียนบางคนอาจใช้วิธีบวกทีละขั้นตอน ซึ่งกว่าจะได้คำตอบก็อาจใช้เวลามากกว่า

การคิดเลขในใจจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการประมาณ (Proficiency in mental math contributes to increased skill in estimation) ทักษะการประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันเพราะการประมาณจะช่วยในการตรวจสอบคำตอบว่าน่าจะเป็นไปได้ไหม สามเหตุสมผลไหม (make any sence ) เช่น เป็นไปได้ไหมที่คำตอบของ 400x198 จะมากกว่า 80,000 (ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่า 400 x 200 = 80,000)

การคิดเลขในใจจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีขึ้น คือ ค่าประจำหลัก การกระทำทางคณิตศาสตร์และสมบัติต่าง ๆ ของจำนวน (Mental calculator can lead to a better understanding of place value, mathematical operations, and basic number properties) ทั่งนี้เพราะหากนักเรียนสามารถหาคำตอบได้จากการคิดเลขในใจนั้นก็แสดงว่า นักเรียนต้องมีความเข้าใจในความคิดรวบยอดหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจำนวนเป็นอย่างดีแล้วเช่นกัน

ครูควรให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคิดเลขในใจหลังจากที่นักเรียนเข้าใจในหลักการและวิธีการแล้วการฝึกคิดเลขในใจจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะ ความชำนาญในการคิดเลขได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วนอกจากนี้ยังช่วยลับสมองให้ตื่นตัวตลอดเวลาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครูควรหาแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำทั้งที่เป็นแบบฝึกหักสำหรับคิดเลขในใจปะปนอยู่ด้วยตลอดเวลา ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์บางครั้งจะเสนอแบบฝึกหัดให้นักเรียนตอบด้วยวาจา นั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของแบบฝึกหัดที่ต้องการให้นักเรียนฝึกคิดเลขในใจ โปรดระลึกว่าการฝึกคิดเลขในใจนั้นควรให้นักเรียนได้ฝึกเป็นประจำทึกวันอย่างสม่ำเสมอทำวันละน้อยแต่ต่อเนื่องและควรทำกับนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา หากครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนได้ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดเลขในใจเป็นประจำก็เชื่อได้ว่านักเรียนจะมีทักษะการบวกลบคุณหารดีขึ้นคิดได้ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็วขึ้นภาพลักษณ์ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 อาจเป็น " เด็กไทยคิดเลขเก่งและเร็วกว่าเครื่องคิดเลข" ก็ได้

ศูนย์การเรียนตณิตศาสตร์
สัปดาห์ 1 มี 7 วัน
1 วันอาทิตย์ สีแดง
2 วันจันทร์ สีเหลือง
3 วันอังคาร สีชมพู
4 วันพุธ สีเขียว
5 วันพฤหัสบดี สีส้ม
6 วันศุกร์ สีฟ้า
7 วันเสาร์ สีม่วง